Θέμα: Συγκρότηση της επιτροπής διενέργεια διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, που αφορούν το έτος 2016, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
Ημ/νια: 14/10/2016 08:40:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΟΞΣΩΚ8-Ω7Τ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη