Θέμα: Μερική ανάκληση δέσμευσης των προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016.
Ημ/νια: 13/10/2016 12:43:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΙ8ΤΩΚ8-86Ψ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη