Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για λόγους επείγουσας ανάγκης και μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού
Ημ/νια: 20/09/2016 08:59:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Ψ6ΡΩΚ8-3ΔΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη