Θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών του Δήμου Ξάνθης.
Ημ/νια: 17/09/2016 18:42:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ5Υ2ΩΚ8-ΩΡΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη