Θέμα: Απόδοση παγίας προκαταβολής
Ημ/νια: 17/09/2016 19:09:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΧΕΙΩΚ8-ΕΝΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη