Θέμα: Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2016.
Ημ/νια: 17/09/2016 20:12:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 63Τ6ΩΚ8-ΓΞΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη