Θέμα: Μερική και ολική ανάκληση δέσμευσης των προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016
Ημ/νια: 17/09/2016 20:33:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑΒΖΩΚ8-0ΤΠ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη