Θέμα: Χορήγηση αποζημίωσης του άρθρου 204 του Ν.3584/2007 σε πρώην υπάλληλο του Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 17/09/2016 20:55:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 98Ρ8ΩΚ8-9ΒΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη