Θέμα: Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια χρωμάτων έτους 2016».
Ημ/νια: 16/09/2016 11:44:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΧΤ4ΩΚ8-17Η

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη