Θέμα: Έγκριση πρακτικού εξέτασης ένστασης και κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών –έτοιμου σκυροδέματος & μονωτικών υλικών έτους 2016».
Ημ/νια: 16/09/2016 12:14:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΘΓΝΩΚ8-Π6Ψ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη