Θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση ΦΟΠ στην Καλλιθέα Σταυρούπολης.
Ημ/νια: 16/09/2016 11:01:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΦΓΚΩΚ8-2ΛΖ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη