Θέμα: Έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
Ημ/νια: 22/08/2016 14:10:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΤΜ8ΩΚ8-827

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη