Θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
Ημ/νια: 22/08/2016 14:15:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 75Σ6ΩΚ8-ΧΘΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη