Θέμα: Προτάσεις ανάληψη υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016
Ημ/νια: 22/08/2016 14:38:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΞΔΩΚ8-ΔΕΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη