Θέμα: Εξέταση πρακτικού ένστασης και κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών υγιεινής –υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων εξωτερικών δικτύων ύδατος έτους 2016».
Ημ/νια: 22/08/2016 13:45:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΑΕ6ΩΚ8-Δ60

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη