Θέμα: Κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθεια ξυλείας έτους 2016».
Ημ/νια: 22/08/2016 11:42:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Π7ΙΩΚ8-5ΡΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη