Θέμα: Κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης –κίνησης και λιπαντικών έτους 2016».
Ημ/νια: 22/08/2016 10:56:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΨΠΣΩΚ8-ΡΥΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη