Θέμα: Κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθεια απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2016».
Ημ/νια: 22/08/2016 09:30:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Κ8ΚΩΚ8-9ΦΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη