Θέμα: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο Ξάνθης αποθήκης σε κεντρικό σημείο της Δ.Κ. Γενισέας του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης, για τις ανάγκες του Προγράμματος Επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ για το έτος 2016.
Ημ/νια: 25/07/2016 11:25:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑΗΙΩΚ8-Ξ1Μ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη