Θέμα: Αποδοχή δωρεάς από το Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν.Ξάνθης ενός οχήματος πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων.
Ημ/νια: 22/07/2016 13:49:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 682ΕΩΚ8-ΑΒΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη