Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας γαλακτοκομικών προϊόντων για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ξάνθης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ημ/νια: 22/07/2016 12:49:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΥ9ΒΩΚ8-ΠΛ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη