Θέμα: Πρότασης ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2016.
Ημ/νια: 22/07/2016 09:31:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω6ΔΓΩΚ8-8ΜΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη