Θέμα: Κατάρτιση των όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές έτους 2016».
Ημ/νια: 21/07/2016 08:38:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΧΘΡΩΚ8-ΥΛΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη