Θέμα: Γνωμοδότηση που αφορά την με αριθ. πρωτ.26722/15-07-2016 ένσταση κατά της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016» της εταιρείας Κωνσταντίνος Δαγκούλης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Ημ/νια: 20/07/2016 14:09:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 66ΘΒΩΚ8-36Ε

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη