Θέμα: Κατάρτιση των όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών υγιεινής –υδραυλικών εγκαταστάσεων & εγκαταστάσεων εξωτερικών δικτύων ύδατος έτους 2016».
Ημ/νια: 20/07/2016 13:26:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΛΒΘΩΚ8-ΓΞΗ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη