Θέμα: Μερική ανάκληση δέσμευσης της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης έτους 2016.
Ημ/νια: 20/07/2016 11:33:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 687ΘΩΚ8-ΧΑΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη