Θέμα: Ακύρωση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
Ημ/νια: 06/07/2016 10:51:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 67Υ4ΩΚ8-ΨΣΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη