Θέμα: Χορήγηση αποζημίωσης του άρθρου 204 του Ν.3584/2007 σε πρώην υπάλληλο του Δήμου Ξάνθης.
Ημ/νια: 06/07/2016 09:35:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω562ΩΚ8-ΝΘΖ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη