Θέμα: Εξέταση του πρακτικού ένστασης του Διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων».
Ημ/νια: 05/07/2016 14:06:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Η2ΚΩΚ8-ΒΧΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη