Θέμα: Εξέταση του πρακτικού ένστασης του διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016».
Ημ/νια: 05/07/2016 14:24:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΨΨΡΩΚ8-270

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη