Θέμα: Εξέταση του πρακτικού ένστασης του Διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης –κίνησης και λιπαντικών έτους 2016».
Ημ/νια: 04/07/2016 11:36:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω6ΠΧΩΚ8-Ζ7Ρ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη