Θέμα: Κατακύρωση πρακτικού του διαγωνισμού «Προμήθεια –τοποθέτηση νέων υλικών πυρασφάλειας, συντήρηση υφιστάμενων και έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας του κλειστού αθλητικού κέντρου “Φίλιππος Αμοιρίδης”».
Ημ/νια: 01/07/2016 13:38:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΡΤΒΩΚ8-Ψ94

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη