Θέμα: Κατακύρωση του διαγωνισμού «Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων».
Ημ/νια: 29/06/2016 13:44:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 65ΑΞΩΚ8-Γ1Σ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη