Θέμα: Ματαίωση του διαγωνισμού «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες των μονάδων ειδικής αγωγής του Δήμου Ξάνθης και των τμημάτων ένταξης»
Ημ/νια: 24/06/2016 13:03:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΦΖΞΩΚ8-215

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη