Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων για τους μήνες Ιούλιο-Σεπτέμβριο –Οκτώβριο 2016 στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης.
Ημ/νια: 24/06/2016 12:43:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΥΣΩΚ8-Β4Σ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη