Θέμα: Απόδοση παγίας προκαταβολής
Ημ/νια: 22/06/2016 14:26:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΨΥ9ΩΚ8-ΥΑ4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη