Θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
Ημ/νια: 22/06/2016 13:59:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω7ΦΞΩΚ8-ΖΥΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη