Θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
Ημ/νια: 31/05/2016 10:12:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΟΘ9ΩΚ8-ΩΑΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη