Θέμα: Κατάρτιση των όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσία καθαρισμού δημοτικών κτιρίων Δήμου Ξάνθης»
Ημ/νια: 30/05/2016 14:33:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞΗΨΩΚ8-Σ7Η

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη