Θέμα: Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων έτους 2016 ».
Ημ/νια: 26/05/2016 13:47:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΘΑ7ΩΚ8-ΒΥΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη