Θέμα: Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια πετρελαιοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος».
Ημ/νια: 26/05/2016 13:14:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΥΒ1ΩΚ8-ΜΨΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη