Θέμα: Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ έτους 2016».
Ημ/νια: 26/05/2016 12:47:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 613ΤΩΚ8-Ψ4Α

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη