Θέμα: Προτάσεις ανάληψη υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016
Ημ/νια: 10/05/2016 12:47:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω5ΞΣΩΚ8-02Ψ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη