Θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής
Ημ/νια: 10/05/2016 10:23:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞΜΑΩΚ8-Ε8Π

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη