Θέμα: Έγκριση του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 52 στη Δημοτική Αγορά.
Ημ/νια: 04/05/2016 13:01:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ9Ζ8ΩΚ8-567

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη