Θέμα: Έγκριση του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 51 στη Δημοτική Αγορά.
Ημ/νια: 04/05/2016 12:13:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΥΗΝΩΚ8-7ΓΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη