Θέμα: Έγκριση του πρακτικού της επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 18 στη Δημοτική Αγορά.
Ημ/νια: 04/05/2016 09:23:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω7ΞΓΩΚ8-71Θ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη