Θέμα: Πρακτικό εξέτασης ένστασης του Πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια πετρελαιοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος».
Ημ/νια: 04/05/2016 08:23:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΟΘ8ΩΚ8-ΠΗ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη