Θέμα: Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2016
Ημ/νια: 26/04/2016 12:13:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΚΓ2ΩΚ8-ΙΙΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη