Θέμα: Έγκριση του πρακτικού της επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 8 στο κέντρο Χονδρεμπορίου.
Ημ/νια: 22/04/2016 12:26:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΩΞ1ΩΚ8-ΔΗΗ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη